Tisk kašle na své povinnosti v Iráku

Star and Stripes - Vydání na Blízkém Východě, v Sobotu 29. ledna 2005

 
Jsem voják dokončující rok služby v Iráku. Jelikož jsem sledoval zprávy celý ten rok, musím svou rodinu a přátele informovat, že se nedovídají z našich sdělovacích prostředků pravdu.

Za prošlý rok bylo dosaženo mnoho pozitvního. Proč o kladných výsledcích snažení Iráčanů a koalice armád se v masových mediích prostě nemluví? Existuje lepší metoda, jak vzdát úctu padlým a odměnit sebeobětování všech zúčastněných, než říci pravdu o jejich snažení? Nedává to vůbec smysl. Svobodný tisk největšího svobodného národa na Zemi ignoruje celou druhou půlku událostí.

Nyní, kdy volby v Iráku jsou za rohem, americký tisk se omezuje pouze na zpravodajství o tragédiích násilí a vražd. Toto je přesně ten druh zpráv, který nahrává do not terroristům aby zabránili voličům jít volit.
Mnoho nově postavených škol, nemocnic, obnovených dodávek elektřiny, nových pracovních příležitostí...Je to zatracená nuda prodávat v Americe noviny. Tenhle druh zpráv se tak dobře neprodává jako starý dobrý dým z požárů a zničených hodnot, nemám pravdu? A to je právě ten druh zpravodajství, který Iráčtí voliči zdaleka nejvíc potřebují - rodiny, které mají nejvíc co ztratit z tohoto vynechání ve zprávách, lidé, kteří budou riskovat své životy pouhým příchodem k volebním urnám. To jsou právě oni, kdo potřebují znát celou pravdu. Vojáci, co jsou na stráži v iráckých ulicích by rovněž rádi věděli také celou pravdu aby měli dobrý pocit, že je mimo jiné podporuje jejich vlastní svobodný tisk u nich doma. Pro vojáky je sebeobětování samozřejmé. Oni ale potřebují vědět, že jejich snažení není bez výsledku.
Dělá se mi špatně, jak tisk kašle na své povinnosti zatímco já ty své beze zbytku splním. Tohle není žádný závod o čtenáře a diváky. Iráčané a vojáci koalice přežijí ci položí své životy za tyto volby. Jestli novinářům záleží na důstojnosti našich vojáků, tak do jejich zpravodajství také začlení druhou půlku událostí a budou v tom pokračovat až do dne voleb. Reportáže a novinové titulky, které jdou do hloubky a odrážejí skutečný stav věcí - takové rozhodně Iráčané na Al-Džazíře neuvidí!
Kapitán James Arceo

Camp Victory, Kuvajt

 
<< Domů