Webstránka jednoho emigranta

"Mnozí lidé si často kladou otázku, jestli jejich celoživotní snažení není marné a přispívá-li vůbec nějakou měrou k pokroku ve společnosti. Naši vojáci si takovou otázku klást nemusí. Ronald Reagan."
   
Jeden z mnoha

Jsem jeden z mnoha tisíc Čechoslováků, kteří emigrovali v minulém století aby začali nový život ve svobodné zemi a nikdy už neuviděli svou domovinu, přátele a rodinu. Pohnutky mého odchodu se nijak nelišily od pohnutek oněch mnoha tisícovek ostatních českých utečenců. Chtěl jsem prostě žít normální život bez přetvářky v prostředí normálních lidí a nepokřivených charakterů. Nikdy jsem dosud nelitoval mého rozhodnutí navždy opustit rodnou zemi, rodné město Prahu, skvělé kamarády a rodinu, po kterých se mi stále dodnes velmi stýská. Naopak, jsem nesmírně šťasten, že jsem dostal šanci žít v zemi, kde už se nemusím obávat ukazovat svojí jedinou a pravou tvář bez toho, abych se obával nějaké perzekuce nebo opovržení. Jsem rovněž své nové vlasti velmi vděčen za to, že mi dala šanci jí sloužit v ozbrojených silách, kde jsem měl možnost poznat svět a nabýt neobyčejných životních zkušeností...

Čas rozhodování kam a jak

Bylo mi asi tak 13 až 14 let, kdy jsem si začal plně uvědomovat co se děje kolem mě a v čem to žiji. Mé uvědomění umocňovalo i rodinné prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Denní rutina mého otce totiž zahrnovala každodenní poslech zahraničního rozhlasu ranním vysíláním BBC od 7:15 do 7:30 ráno a večerním vysíláním Hlasu Ameriky od devíti do deseti hodin večer konče. Měl jsem tedy ve srovnání se svými spolužáky na devítiletce neobvyklý rozhled o událostech ve světě i v Československu, takže rozhodnutí odejít ze země uzrálo u mne velmi brzy, snad krátce po absolvování devítileté školy. Po devítiletce jsem se horko těžko dostal na Elektrotechnickou průmyslovku v Ječné ulici na Praze 2. Totiž ani v době studia na ZDŠ jsem nikdy nevynikal nějakou zvláštní pílí a tak rodiče to měli se mnou dost těžké. Ale byly to nejenom moje nepříliš slavné výkony ve školní lavici, které byly na závadu mému pokračování ve studiu. Byl to také kádrový profil mého otce - důstojník vyhozený po únorovém puči ve 48. z Československé armády a ještě k tomu v roce 1959 odsouzený za velezradu. Naštěstí dostal následujícího roku amnestii, trest mu prý byl smazán, ale přesto mu nikdy nebylo dovoleno pracovat ve větším kolektivu než nějakých 35 zaměstnanců. Během dalších čtyřech let jsem se tedy jakž takž prokousal k maturitě a poté jsem nastoupil do pracovního procesu v ZPA Košíře. Léta prožitá během mého studia na průmyslovce byla totožná s časem dospívajícího mladého muže, který hledá své místo ve světě a společnosti. Lišil jsem se od průměru svého okolí snad jenom tím, že myšlenka na emigraci se dostávala do stádia uskutečnitelného plánu. Začínal jsem pomalu tušit, kam to bude a jak to provedu.

Rozhodnuto

Po roce v zaměstnaneckém poměru coby elektrotechnik v ZPA jsem si podal přihlášku na Elektrotechnickou fakultu ČVUT a někdy na jaře roku 1982 jsem dělal zkoušky. Na ty jsem se náležitě připravil a po jejich absolvování jsem měl dobrý pocit - zdálo se mi, že jsem šel do sebe a konzultacemi se spolutrpícími uchazeči jsem zjistil, že by dveře k dalšímu studiu měly být do široka otevřené. Jenže ouha, nebyl jsem si tenkrát plně vědom závadnosti kádrového profilu mého otce a o nějaký ten měsíc později jsem dostal vyrozumění, že z důsledku špatného výsledku u zkoušek jsem nebyl přijat. Jelikož jsem věděl, že jsem zkoušky složil téměř na výbornou, šel jsem se zeptat do kanceláře ČVUT se přesvědčit, co jsem měl v písemkách či při ústních pohovorech špatně. Soudružka sekretářka hned po vyřčení otázky se na mne obořila, zase další, co si ztěžuje, no z matiky za tři a z fyziky za pět a vypadni. Cože, ty by jsi ty písemky chtěl snad vidět? To určitě! Náš stát potřebuje hlavně dělníky a ne vysokoškoláky! A ven! No, tak jsem si ještě podal odvolání jenom pro pořádek, bez toho totiž bych šel na vojnu a při představě, že bych musel sloužit socialistické vlasti se zbraní v ruce na mě šly mrákoty. Během následujícího roku jsem si podal ještě přihlášku na vysokou vojenskou školu. Ne neměl jsem úmysl se tam dostat, jelikož jsem věděl, že mě tam nevezmou ze zdravotních důvodů a tak jsem získával čas. Následujícího roku jsem se ještě přihlásil na Strojní fakultu ČVUT a tam mě už vzali. Měl jsem štěstí, potkal jsem tam při zkouškách známého profesora a ten mojí písemku předal do té správné skupiny. Následující rok už mi bylo jasné, že tohle je moje poslední sezóna v ráji dělníků a rolníků a po roce na vysoké škole jsme se se spolužákem domluvili a vzali kramli v létě roku 1984 přes Jugoslávii do Rakouska...


 
   
 
Můj email: honza@kulisek.org    ©2008 kulisek.org